NATUURLEXICON


Nonnetje

Mergus albellus   


Het Nonnetje Mergus albellus is een relatief kleine eend. Deze vogel behoort tot de zaagbekken. Het volwassen mannetje is overwegend wit met een zwarte tekening. De kop is wit met een zwart masker voor en rond het oog en een zwarte lijn achter de oorstreek. In de vlucht zijn de bovenvleugels overwegend zwart, met een groot wit vleugelpaneel.

Het vrouwtje heeft een grijs lichaam, een rossig kastanjebruine kop en witte wangen. De bovenvleugels lijken op die van het mannetje.

Het is een vrij schuwe vogel die broedt in de boreale bossen, waar hij onder meer oude nesten (Zwarte Specht) op hoge bomen langs stilstaand of traag stromend water bewoont. In de winter is deze soort vooral op zoet water te vinden.

Het Nonnetje duikt tot 4 à 6 m diep naar kleine vissen.

In Vlaanderen is het een doortrekker en overwinteraar in kleine aantallen.   


Home