NATUURLEXICON


Noordelijke Zaagpootspinnendoder

Priocnemis fennica


De Noordelijke Zaagpootspinnendoder Priocnemis fennica is een kleine zaagspinnendoder. De wesp meet 4 tot 8 mm. Het eerste en tweede achterlijfssegment van het vrouwtje zijn rood. Bij het mannetje is alleen de basis van het eerste achterlijfssegment rood. De dijen en de schenen zijn roodbruin.

Deze vrij algemene soort komt van half mei tot eind september voor in verschillende biotopen zoals heidevelden, graslanden, rietvelden en tuinen.

Het vrouwtje zoekt grondbewonende spinnen. Ze steekt de prooi dicht bij de gifkaken.

Het nest wordt in de grond gemaakt en bestaat uit een gang die uitloopt op een aantal nestcellen. De prooien zijn struikzakspinnen, wolfspinnen, springspinnen en trechterspinnen.    

Home