NATUURLEXICON


Noordse Borstelspinnendoder

Anoplius alpinobalticus


De Noordse Borstelspinnendoder Anoplius alpinobalticus is een zwarte wesp. Het mannetje heeft een baardachtige beharing aan de onderzijde van het achterlijf. De wesp meet 6,5 tot 10 mm.

Deze wesp wordt vooral gevonden in vochtige terreinen. De soort wordt vooral in groeven aangetroffen, maar is gebonden aan riet, waarin het nest wordt gemaakt. De soort komt voor aan ondiepe plassen met slikkige oevers.

De mannetjes vliegen van mei tot juli; de vrouwtjes van juli tot september.

Deze soort bezoekt onder meer Watermunt Mentha aquatica voor de nectar.

Home