NATUURLEXICON


Noordse Koekoeksspinnendoder

Evagetes sahlbergi


De Noordse Koekoeksspinnendoder Evagetes sahlbergi is een tamelijk kleine wesp met een lengte van 5 tot 9,5 mm. Het vrouwtje heeft een goed ontwikkelde tarskam.

Deze wesp vliegt in 2 generaties van half mei tot half oktober in groeven, op heidevelden en in stuifzandgebieden.

Deze wesp parasiteert waarschijnlijk bij de Gewone Zandspinnendoder Arachnospila anceps, de Gekorfde Zandspinnendoder Arachnospila hedickei, de Tweetandzandspinnendoder Arachnospila minutula en de Viertandzandspinnendoder Arachnospila rufa.

Home