NATUURLEXICON


Noordse Pendelvlieg

Helophilus affinis


De Noordse Pendelvlieg Helophilus affinis is een vrij grote zweefvlieg met kleine gele vlekken op het achterlijf en rugplaten met zwarte achterranden. Het gezicht heeft een zwarte middenstreep. De voortars is geelbruin en de achterdij is donker. De zweefvlieg meet 14 tot 16 mm.

Deze zeldzame vlieg kan van half juli tot half september te zien zijn op diverse vochtige terreinen, vaak op overgangen van verruigde, vochtige graslanden naar bos. De zweefvlieg bezoekt vaak bloemen.

De eitjes worden soms afgezet in met regenwater gevulde karrensporen.     

Home