NATUURLEXICON


Noordse Rus

Juncus arcticus   


De Noordse Rus Juncus arcticus groeit op open, nat, kalkhoudend zand in duinvalleien, maar is min of meer zoutmijdend.

Home