NATUURLEXICON


Noordse Stern

Sterna paradisaea   


De Noordse Stern Sterna paradisaea is in Vlaanderen een zeldzaam voorkomende vogel.  

De vogel heeft een lengte tot 38 cm. Hij bewoont stranden, kleine eilanden en toendra’s.

Zijn voedsel bestaat uit visjes, kreeftjes en insecten.

Deze stern broedt in kolonies aan zeekusten. Het vrouwtje legt 2 eieren in een onbekleed kuiltje. Beide ouders broeden en voederen de nestjongen.

Deze vogel is een doortrekker, die broedt in het noorden en overwintert in het zuiden.  

 

Home