NATUURLEXICON


Noordse Woelmuis

Microtus oeconomus


De Noordse Woelmuis Microtus oeconumus is een muis die alleen in Nederland voorkomt, niet in Vlaanderen.

Deze muis meet 10 tot 14 cm; de staart van 4 tot 6 cm niet inbegrepen. De muis heeft een gedrongen lichaamsbouw, kleine orden, een donkerbruine rug en meestal een donkergrijze buik.

Deze soort is zowel overdag als ‘s nachts actief, maar overwegend in de schemering. De muis kan goed graven en maakt ondergrondse gangen, waarbij kleine hoopjes worden opgegooid.

De muis voedt zich met plantaardig materiaal zoals riet, biezen, zeggen, wortels, zaden en schors.

In de winter bewaart deze muis een voedselvoorraad in ondiepe kamers.

Het vrouwtje heeft 3 à 4 keer per jaar 3 tot 7 jongen. Het nest bevindt zich doorgaans boven de grond.

Deze muis wordt in de droge delen van het leefgebied vaak verdrongen door andere woelmuizen (zoals Veldmuis, Aardmuis en Rosse Woelmuis). In nattere gebieden houdt deze soort wel goed stand doordat de muis beter kan zwemmen dan andere woelmuizen. Hij houdt bovendien ook van een lagere bodemtemperatuur. In natte gebieden is deze temperatuur gemiddeld lager.   

Home