NATUURLEXICON


Noordzeekrab

Cancer pagurus   


De Noordzeekrab Cancer pagurus is een krab met een lengte tot 12 cm en een breedte tot 30 cm. De scharen zijn voorzien van zwarte punten. Het rugschild is korrelig en bruinroze. De buikzijde is geelachtig gekleurd. De poten zijn behaard. Deze soort kan meer dan een kilo wegen. Deze krab leeft dieper dan de kleinere soorten die soms op het strand aanspoelen.  De soort komt aan land op rotskusten en ook op zand- en slikbodems. De Noordzeekrab jaagt op weekdieren, maar ook op andere kreeftachtigen.

Als het vrouwtje 5 tot 6 jaar oud is, ongeveer 12,5 cm breed en haar harde pantser heeft afgeworpen, paart ze. Het mannetje helt bij de vervelling. Van de 3 miljoen eitjes zal er slechts 1 eitje uitgroeien tot een Noordzeekrab.

De soort wordt door de mens gevangen voor het vlees (krabbenvlees).

Home