NATUURLEXICON


Noorse Wesp

Dolichovespula norwegica


De Noorse Wesp Dolichovespula norwegica is een wesp met een lengte van 13 tot 18 mm. Het borststuk is zwart behaard. Ook het kopschild is zwart behaard en vrij grof bestippeld. De koningin en de werkster hebben meestal enkele rode zijvlekken op het eerste en tweede segment.

Deze vrij zeldzame maar verspreid voorkomende wesp vliegt van half april tot begin september, soms tot begin oktober (mannetje) in diverse biotopen, zoals bosranden en struwelen.

Het nest wordt gebouwd in struiken en bomen en wordt soms ook aan gebouwen bevestigd.  

Home