NATUURLEXICON


Normale Fopblaaskop

Ceriana conopsoides   


De Normale Fopblaaskop Ceriana conopsoides is een grote zweefvlieg (11-14 mm) met een lang achterlijf dat bij het mannetje bijna cilindrisch is. Het schildje heeft een zwarte voorrand.

Het is een vrij zeldzame zweefvlieg die van april tot eind augustus voorkomt op open plekken en struwelen in niet te jonge loofbossen, vaak op een droge, voedselarme grond. De vlieg is vaak op en rond struiken te vinden en bezoekt verschillende bloemen, vooral deze van Sporkehout Rhamnus frangula.

De larve voedt zich met uitvloeiend sap in boomwonden (Berk, Populier, Iep).   


Home