NATUURLEXICON


 Bosspiegelloopkever

Notiophilus rufipes   


De Bosspiegelloopkever Notiophilus rufipes komt voor op zandgronden, ook in de duinstreek. Deze soort komt vooral voor in loofbossen (vooral eiken-berkenbossen) en is soms ook talrijk in schrale graslanden op zandgrond.

Hij geeft de voorkeur aan vochtige plaatsen.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 4,8 mm. Het is een zeer snelle, metaalkleurige kever. Deze kever jaagt met zijn grote ogen op vooral mijten en springstaarten.

Home