NATUURLEXICON


Nysson interruptus   


De koekoeksgraafwesp Nysson interruptus  is een parasitaire graafwesp. Het is een vrij grote graafwesp met een gele tekening en 2 tandjes aan het kopschild. De wesp meet 6,5 tot 10 mm.

Het is een uiterst zeldzame bewoner van vochtige terreinen.  De wesp vliegt van half mei tot half juli.

Het is een kleptoparasiet bij andere graafwespen, namelijk de kleinkoppige schuimcicadendoder Argogorytes fargeii, de breedkoppige schuimcicadendoders Gorytes quinquecinctus en Gorytes quinquefasciatus, de Smalbandige Schuimcicadendoder Gorytes quadrifasciatus en waarschijnlijk ook de Grote Schuimcicadendoder Argogorytes mystaceus.

Het vrouwtje legt in het nest van de gastheer een ei op diens prooi. Het ei van de koekoeksgraafwesp komt eerder uit dan dit van de gastheer. De larve verorbert eerst het ei van de gastheer en vervolgens de prooi.

Home