NATUURLEXICON


Rode Soldaatboktor

Obrium cantharinum   


De Rode Soldaatboktor Obrium cantharinum is een slanke, bruinrode kever. Deze kever heeft lange sprieten, die bijna tot het achterlijfsuiteinde reiken. De dijen zijn donker gekleurd en een weinig verdikt.

Deze zeldzame kever komt van april tot augustus voor op allerlei bloemen (Berenklauw-soorten, Wilde Lijsterbes) en ook in de omgeving van de waardbomen.  

De larven komen voor onder de schors van dode door de zon beschenen takken en stronken van loofhout (Populier-soorten, Wilg-soorten).

 

Home