NATUURLEXICON


  Odiellus spinosus   


De spin Odiellus spinosus is een kleine hooiwagen met een kenmerkende zadeltekening en een forse drietand voor de oogheuvel. Het is een warmte- en droogteminnende soort. Deze spin is oorspronkelijk afkomstig uit het zuidwesten van Europa.

Deze soort werd pas in 1990 voor het eerst in Vlaanderen gezien. In 2020 waren er reeds ongeveer 130 waarnemingen van deze spin. De soort wordt vooral in (warme) stedelijke gebieden aangetroffen op gevels, in tuinen en op warme plekken zoals kerkhoven. De soort komt vooral voor op zandige gronden in open vegetaties met een warm microklimaat.

Hooiwagens worden gemakkelijk versleept via menselijk transport naar nieuwe gebieden. Als deze nieuwe gebieden geschikt worden als gevolg van de klimaatopwarming kunnen de nieuwe soorten in Vlaanderen gedijen. Het verschijnen van nieuwe hooiwagens heeft wel als mogelijk gevolg dat nauw verwante soorten worden weggeconcurreerd wanneer een zelfde niche wordt ingenomen.

Home