NATUURLEXICON


Oeverkever  

Hydraena riparia   


De Oeverkever Hydraena riparia meet tot 2,4 mm.

Het is een kleine, langwerpige waterkever met opvallend grote tasters, die langer zijn dan de er achter zittende sprieten.

Home