NATUURLEXICON


Okerkleurige Vezeltruffel  

Rhizopogon luteolus   


De Okerkleurige Vezeltruffel Rhizopogon luteolus is een mycorrhizavormende buikzwam met een onregelmatig bol- tot knolvormig vuilgeel tot bruinachtig vruchtlichaam. Op het oppervlak van deze zwam is een netwerk zichtbaar van fijne, lichtbruine draadjes.

Deze zwam komt voor in dennenbossen onder dennen Pinus species op een droge, zure zandgrond.

Home