NATUURLEXICON


Okerknolcollybia  

Microcollybia cookei   


De Okerknolcollybia Microcollybia cookei is een plaatjeszwam met een hoed met een diameter van 0,5 tot 1 cm.

De hoed is wit en iets genaveld. Het centrum is donkerder gekleurd. De plaatjes zijn wit en aangehecht.

De steel is wit tot okerkleurig en ontspringt aan een okerkleurig voedselknolletje (sclerotium). De zwam groeit op rottende resten van plaatjeszwammen. Hij wordt vaak gevonden tussen mos.   

Home