NATUURLEXICON


Okerroze Russula  

Russula laeta   


De Okerroze Russula Russula laeta is een mycorrhizavormende zwam bij loofbomen, vooral Beuk Fagus sylvatica.

Deze soort komt voor in loofbossen en lanen op vochtige, voedselrijke klei.  

 

Home