NATUURLEXICON


   Olethreutes arcuella


De Olethreutes arcuella behoort tot de stippelmotten. Hij heeft een vleugelspanning tot 18 mm en vliegt van mei tot augustus.

Het is een zeer bont gekleurde kleine mot met oranje voorvleugels voorzien van blauw-, zwart-, zilver- en geelgekleurde tekeningen. De soort komt voor in open plekken in bossen en op kalkgraslanden. De rups is donkerbruin. Ze voedt zich met verwelkte en afgevallen bladeren.

Home