NATUURLEXICON


Oligotroof


Oligotroof betekent arm aan voedingsstoffen.

De term wordt meestal gebruikt in relatie met ecosystemen.

Met de term oligotroof milieu wordt dus bedoeld een milieu of ecosysteem dat voedselarm is

Oligotrofe milieus hebben een lage concentratie fosfaat en nitraat.

In normale omstandigheden zijn vennen oligotroof.

Oligotroof oppervlaktewater heeft een speciale flora en fauna zoals Veenmos-soorten Sphagnum species, libellen en bijzondere waterkevers.

Home