NATUURLEXICON


Bronzen Heideloper  

Olisthopus rotundatus


De Bronzen Heideloper Olisthopus rotundatus is een zeldzame loopkever met een lengte van ongeveer 6,5 mm.

Het is een warmteminnende soort, die voorkomt in bossen en droge heide, veelal onder dorre bladeren.

Hij prefereert een droge kiezel- of zandbodem met een schaarse vegetatie (Struikhei, grassen, korstmossen).

Het is een dimorfe soort, maar ook bij de gevleugelde (macroptere) vorm blijken de vleugels gereduceerd.


 

Home