NATUURLEXICON


Onvoorspelbare Bijvlieg

Eristalis similis   


De Onvoorspelbare Bijvlieg Eristalis similis is een tamelijk zeldzame zweefvlieg met een lengte van 13 tot 16 mm. Deze zweefvlieg heeft donkere tarsen. Het vrouwtje heeft een lichtgekleurd langwerpig pterostigma in de vleugels.

De zweefvlieg komt voor in uiteenlopende biotopen, vooral in een bloemrijke omgeving zoals in parken, tuinen en langs wegbermen. Deze soort bezoekt de bloemen van onder meer Sleedoorn Prunus spinosa. Mogelijk overwintert deze zweefvlieg als imago.   

Home