NATUURLEXICON

Home


Oogwiertje

Euglena sanguinea   


Het Oogwiertje Euglena sanguinea is een alg die in stilstaande wateren kan voorkomen.

In de Verenigde Staten is aangetoond dat deze alg een neurotoxine (euglenophycine) kan aanmaken dat bij bloei kan leiden tot vissterfte. De slijmerige drijflagen kunnen bruingroen tot rood gekleurd zijn.