NATUURLEXICON


Oost-Aziatische Dwergcicade

Japananus hyalinus


De Oost-Aziatische Dwergcicade Japananus hyalinus is een cicade die leeft op Esdoorn-soorten Acer species in stedelijke gebieden.

Deze soort is in Vlaanderen nog zeldzaam.  

 


Home