NATUURLEXICON


Oot

Avena fatua   


De Oot Avena fatua is waarschijnlijk de stamsoort van de gekweekte Haver Avena sativa. Deze plant is algemeen te vinden in onder meer zomergraanakkers en wegbermen. De Oot vormt in ieder geval bastaarden met Haver Avena sativa.

De soort wordt 60 tot 120 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met pluimen van groene grasbloemen. Na enige tijd worden de pluimen hangende takjes met driebloemige aartjes. De naalden worden tot 4 cm lang.

Door een verbeterde schoning van het zaaigoed en een geregelde vruchtwisseling is de plant sterk teruggedrongen.

Home