NATUURLEXICON


Opgerolde Tandslak

Helicodonta obvoluta   


De Opgerolde Tandslak Helicodonta obvoluta is een landslak die voorkomt in bossen op kalkhoudende gronden, onder stenen, bladeren en oud hout.

Het is een warmteminnende huisjesslak. 

Home