NATUURLEXICON


Slanke Halmklimmer

Ophonus puncticeps   


De Slanke Halmklimmer Ophonus puncticeps is een zeldzame loopkever. Deze kever leeft op terreinen die licht verstoord zijn zoals ruderale terreinen, wegbermen en groeven. We vinden de soort ook op schrale graslanden (ook kalkgraslanden) met schermbloemigen.

In het najaar worden de volwassen dieren vaak aangetroffen in dichtgeklapte, verdrogende schermen van Peen Daucus carota, waarvan de zaden de belangrijkste voedselbron vormen voor de larven.

Deze loopkever beschikt over volledig ontwikkelde vleugels.  

Home