NATUURLEXICON


Rotshalmklimmer

Ophonus rupicola   


De Rotshalmklimmer Ophonus rupicola is een zeer zeldzame loopkever. Deze kever leeft op kalkhellingen, stenige hellingen en andere droge en warme terreinen.

Het is een uitgesproken soort van kalkbodems met een open maar vrij hoge vegetatie met onder andere Peen Daucus carota en Grote Centaurie Centaurea scabiosa.

Deze kever heeft volledig ontwikkelde vleugels.

Home