NATUURLEXICON


Oplodontha viridula   


De vlieg Oplodontha viridula is een algemene wapenvlieg, die in juni en juli voorkomt op grazige, vochtige locaties bij modderige sloten. Het is een weinig veeleisende soort van kwelgebieden. De vlieg foerageert op bloemen. 

De kop en het borststuk zijn bronskleurig. Het achterlijf is helder groen (soms ook minder fel) en heeft een zwarte dwarsband. De ogen zijn bezet met donkere vlekjes. De vlieg wordt tot 9 mm lang.  

De larve leeft aan het wateroppervlak.

Home