NATUURLEXICON


Oppervlaktewater


Water waarvan het oppervlak in onmiddellijk contact staat met de dampkring.

Home