NATUURLEXICON


Optimum


Omstandigheid waaronder een natuurlijk proces het best verloopt.  

Home