NATUURLEXICON


Oranjerode Schorszwam

Peniophora incarnata   


De Oranjerode Schorszwam Peniophora incarnata is een plaatjesloze vlieszwam met een dun korstvormig oranje-roze gekleurd vruchtlichaam met een diameter van enkele cm.

Deze zwam komt algemeen voor op loofhouttakken en –stammetjes, vooral op Els-soorten Alnus species.

Home