NATUURLEXICON


Orchesella flavescens   


De springstaart Orchesella flavescens is een slanke, relatief grote (tot 2 mm) soort met lange, wit gebandeerde voelsprieten en een bont behaard lichaam.

Het is een algemeen voorkomende soort in humuslagen en onder mossen in vochtige bossen.


Home