NATUURLEXICON


Overblijvende Hardbloem

Scleranthus perennis   


De Overblijvende Hardbloem  Scleranthus perennis is een soort van graslanden op een droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond.  

Home