NATUURLEXICON


Oxybelus quattuordecimnotatus   


De spieswesp Oxybelus quattuordecimnotatus is een zwarte wesp met een heldere, gele tekening op het achterlijf. Ook het borststuk en de kaken zijn gedeeltelijk geel.

Het is een zeer zeldzame wesp die van eind mei tot half september voorkomt in warme zandgebieden zoals duinen, heidegebieden, zandgroeven en bossen op zandgrond.

De wesp nestelt in zandige bodems.

De prooien zijn vliegen, onder meer prachtvliegen.


Home