NATUURLEXICON


Oxybelus trispinosus   


De spieswesp Oxybelus trispinosus heeft een achterlijf met een gele tekening. De poten van het vrouwtje zijn overwegend zwart. De wesp meet 5 tot 8 mm.

Deze zeer zeldzame soort vliegt van half mei tot half september in uiteenlopende biotopen, ook in stedelijk gebied.

De wesp nestelt bij voorkeur in lemig zand. Het nest is gevorkt, waarbij de 2 gangen eindigen in 1 broedcel.

De prooidieren zijn bloemvliegen, echte vliegen en vleesvliegen.

Home