NATUURLEXICON


Paalworm

Teredo navalis   


De Paalworm Teredo navalis is geen worm, maar behoort tot de tweekleppigen. De schelpen zijn sterk gereduceerd.  Met deze schelpen boort dit dier zich in hout.

Zijn voedsel bestaat uit houtdeeltjes en plankton. Wanneer deze soort talrijk voorkomt, kan er schade worden toegebracht aan schepen en houten havenconstructies. Het is een kosmopoliet.


Home