NATUURLEXICON


Paarbladig Goudveil

Chrysosplenium oppositifolium   


Het Paarbladig Goudveil Chrysosplenium oppositifolium groeit net zoals het Verspreidbladig Goudveil Chrysosplenium alternifolium op zeer vochtige bosgrond, in zeer natte lichte beschaduwde bronbossen en aan beekoevers, maar de bladeren zijn tegenoverstaand en de stengel is meer vierkantig.

De plant draagt in april en mei gele bloemen in schermvormige trossen. De bladeren zijn rond.

Home