NATUURLEXICON


Paardenbijter

Aeshna mixta   


De Paardenbijter Aeshna mixta is een algemeen voorkomende libel in Vlaanderen. Deze libel is ook overal in Nederland aan te treffen, met een concentratie van waarnemingen langs de kust.

De soort behoort tot de glazenmakers. Hij heeft een vleugelspanning tot 85 mm. De libel begint pas laat in jaar te vliegen. Ze komt van juli tot november voor bij allerlei stilstaande of traagstromende wateren, zelfs bij licht brakke wateren, vaak met enige rietvegetatie in de buurt. In het najaar is het vaak de enige grote libel die nog rondvliegt. De soort vertoont zwerfgedrag.

Het mannetje heeft een zwart achterlijf met op segment 2 een duidelijke blauwe dwarsstreep. De rest van het achterlijf heeft grotere, blauwe vlekken. Het vrouwtje is iets bleker van kleur.

De mannetjes verdedigen soms op hardnekkige wijze het territorium.

Deze libel jaagt vaak, en dit zelfs groepsgewijs, op vliegende mieren.    

Home