NATUURLEXICON


Paardenbloembij

Andrena humilis


De Paardenbloembij Andrena humilis is een vrij zeldzame zandbij, die voorkomt in extensief gebruikte graslanden, schrale bermen en rivierdijken. De nesten worden ondergronds aangelegd, in aggregaties.  

Het vrouwtje heeft een bruinzwart borststuk met weinig beharing. Ook het achterlijf is mat bruinzwart. De achterlijfspunt is bruingeel behaard. De verzamelharen zijn lang en bruingeel.

Het mannetje heeft een witgeel kopschild. Het borststuk heeft een lichte beharing. Tergiet 1 is ruw en puistig.

De bij meet 10 tot 12 mm en vliegt van begin april tot eind juli.

Het is een oligolectische soort die vooral vliegt op composieten zoals Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Leeuwentand-soorten Leontodon species, Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata en Muizenoor Hieracium pilosella.

Deze bij is een gastheerbij voor de Dubbeldoornwespbij Nomada femoralis (koekoeksbij).

Home