NATUURLEXICON


Paardenbloemstreepzaad

Crepis polymorpha   


Het Paardenbloemstreepzaad Crepis polymorpha groeit op grazige hellingen en in wegbermen op een kalkrijke losse bodem. De plant bloeit van mei tot augustus met gele bloemen in hoofdjes. De onderste rozetbladeren lijken zeer sterk op die van de Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

De plant bezit een penwortel.


Home