NATUURLEXICON


Paardendaas

Tabanus sudeticus   


De Paardendaas Tabanus sudeticus is een tot 2,5 cm groot wordende daas. Deze soort heeft bruine ogen, Het achterlijf is lichtbruin centraal getekend met een witte driehoek.

De soort komt tamelijk zeldzaam voor in weiden in de nabijheid van vee.

Deze daas vliegt met een alarmerende bromtoon. Het mannetje zuigt nectar op bloemen. Het vrouwtje zuigt bloed, vooral bij runderen en paarden, en zeer zelden ook bij mensen.

Deze vlieg brengt geen ziekten over, maar de steek kan heel pijnlijk zijn. De vlieg steekt met de bek door de huid en zuigt bloed op. De pijn wordt veroorzaakt door het coagulerende speeksel, dat in de wonde wordt gepompt.

De eitjes worden in een vochtig milieu in platte plaketten op plantenstengels gelegd.

De larve voedt zich deels met plantaardig materiaal, deels met andere kleine diertjes. Deze kleine diertjes worden aan de kaken gespiest, met een gif gedood en vervolgens uitgezogen.


Home