NATUURLEXICON


Paardenmossel

Modiolus modiolus   


De Paardenmossel Modiolus modiolus is een tweekleppige van zo’n 20 cm lang, die leeft aan de kust tussen bruinwieren. De soort komt vaak in groepen voor de kust voor.


Home