NATUURLEXICON


Paarse Dovenetel

Lamium purpureum   


De Paarse Dovenetel Lamium purpureum bloeit van maart tot oktober met paarsachtige lipbloemen. Hij komt het meest voor op droge zand- en leembodems op open grond en wegbermen.

Deze plant is vooral in het voorjaar een belangrijke nectarbron voor hommelkoninginnen zoals onder meer van de Akkerhommel Bombus pascuorum.

Het is een goede drachtplant voor de Honingbij Apis mellifera.

Home