NATUURLEXICON


Paarse Oproller

Eluma caelatum


De Paarse Oproller Eluma caelatum is een pissebed. Deze zeldzame soort leeft aan de voet van duinen en onder mossen op zonbeschenen dijken.

Het is een oprolpissebed met een opvallende beharing.

Home