NATUURLEXICON


Paarse Strandloper

Calidris maritima   


De Paarse Strandloper Calidris maritima is een steltloper met een lengte van 19 tot 22 cm. Het is een stevig gebouwde strandloper met korte, opvallend gele poten. De rug, de kop en de borst zijn donkergrijs-bruin gekleurd. De buik is witachtig. In de vlucht ziet hij er vrijwel geheel donker uit, met een witte vleugelstreep.

De roep klinkt als een scherp “wiet”.

Het is een goede zwemmer, die regelmatig landt op het water.

Hij kan van augustus tot en met april te zien zijn aan de kust, langs zout water. De vogel verkiest rotsachtige bodems voor de nestbouw.

De broedgebieden situeren zich langs de Noorse en IJslandse kusten op rotsachtige toendra’s.

De vogel zoekt voedsel op de rand van land en water tussen stenen of zeewier. Ook als foerageergebieden worden stenige plekken verkozen. Dit zijn bij ons vooral strekdammen, zeedijken en pieren. De favoriete prooidieren zijn weekdieren. In de zomer worden ook wel insecten, spinnen, knoppen en bessen gegeten.  

Paarse Strandlopers verblijven vaak in kleine groepen en zoeken vaak ook het gezelschap op van Steenlopers Arenaria interpres.

Bij verstoring vertonen ze een merkwaardig loopgedrag, waarbij hun gebogen en kruipende houding meer doet denken aan een woelmuis dan aan een vogel.

Home