NATUURLEXICON


Paaspanterspin

Alopecosa barbipes   


De Paaspanterspin Alopecosa barbipes komt voor in schrale graslanden, bij voorkeur op zandige bodems voor de bouw van een holletje. Deze spin komt vooral voor in heidegebieden en kustduinen, maar mogelijks ook op verlaten steenkoolterrils en andere ruderale terreinen. In de duinen komt ze voor in korte graslanden en in mosduinen.  

Op kalkgraslanden wordt ze minder waargenomen.

Home