NATUURLEXICON


Paddenrus

Juncus subnodulosus   


De Paddenrus Juncus subnodulosus groeit in moerasachtige gebieden vooral in het kustgebied, op plaatsen langs calciumrijke wateren.

De soort is gevoelig voor verdroging en te veel schaduw.

De plant bloeit van juni tot september met bruine of groene grasbloemen. De bladeren zijn priemvormig. De soort bezit een wortelstok waarin veel voedsel kan worden opgeslagen op een voedselarme standplaats. De vruchten zijn doosvruchten.

Home