NATUURLEXICON


Palmentrips

Parthenothrips dracenae


De Palmentrips Parthenothrips dracaenae is een trips met een grootte van amper 1 à 2 mm. Deze soort heeft heel smalle vleugels, die wittig zijn met donkere dwarsbanden en aan de randen franjehaartjes hebben.

Het is een kosmopoliet die in woningen en plantenkassen vooral op sierplanten voorkomt. Deze soort kan een plaag vormen door de grote zuigschade die de trips aanrichten aan de planten.


Home